Netwerk & Klanten

 • Nationale Politie
 • Mediatorsfederatie Nederland
 • Nationale Ombudsman
 • Stichting Mediation in Strafzaken
 • Stichting Mediation en Overheid
 • Gemeente Houten
 • Centrum voor Conflicthantering
 • ACCESS
 • Informatieplatform Groene Biotechnologie
 • WesselinkVanZijst
 • Rechtbank/Juridisch Loket
 • Mutual Gains Approach (MGA-netwerk)
 • Bureau Bemiddeling en Mediation
 • Nederlandse mediators vereniging
 • Gemeente Amsterdam
 • UWV
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Nationaal Contact Punt OESO (NCP)