Mediation

Mediation

In mediation lost u uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator middels een gestructureerd proces. Het feit dat u zelf invloed heeft op het tijdpad, de betrokken partijen en de inhoud van de uitkomst, maakt mediation een (kosten)effectief en voorspelbaar traject.

Open lock 2Anders dan bij een rechtszaak is er geen derde die over uw zaak beslist en u bent geen griffierechten verschuldigd. De keuze voor mediation wordt gemaakt op basis van een goede conflictdiagnose. In veel gevallen kan mediation een uitkomst bieden, maar zeker niet altijd.

Zakelijk

Zakelijke mediation gaat over conflicten in, tussen en rondom ondernemingen. Hier kunnen ook particulieren of overheden bij betrokken zijn. In veel gevallen zijn ook advocaten betrokken In de mediation.

Arbeid & samenwerking

Mediation in arbeid en samenwerking kan gaan over het genereren van betere prestaties door goed werkende teams, beter passend werk vinden of op een goede manier uit elkaar gaan. De meerderheid van ziekteverzuim wordt veroorzaakt door conflicten op het werk. Daarnaast besteden managers een substantieel deel van hun tijd aan (het oplossen van) conflicten. De kosten van conflicten op de werkvloer zijn hoog. Zo kost het arbeidstijd, klanten, reputatie, werkplezier, motivatie en daalt de productiviteit.Tijdig een conflict bij de kop pakken, levert dus al snel iets op.

Overheid

Kenmerk van conflicten binnen of met de overheid is dat het complexe kwesties betreft, er vaak verschillende belangen spelen en veel partijen betrokken zijn. Factoren die elkaar versterken, maar ook tegenstrijdig kunnen zijn. Economie versus ecologie versus leefbaarheid versus groei en zo nog meer. Als verschillende belangen spelen en diverse (overheids) partijen samen moeten werken om resultaat te bereiken biedt mediation een gestructureerd proces om met elkaar tot oplossingen te komen. Ook voor particulieren die te maken krijgen met (omgevings)vergunningen en wijzigingen in bestemmingsplannen.

International human rights

Bij het doen van zaken of investeringen in ontwikkelingslanden vraagt de overheid om garanties dat de internationale mensenrechten gerespecteerd zullen worden. Ondanks die garanties of het onderschrijven van de gedragsregels voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, is het in de praktijk niet altijd eenvoudig om daaraan te voldoen. Mediation is een manier om een dialoog tussen de multinational en de lokale gemeenschap op te zetten, waarin met elkaar gewerkt kan worden aan vertrouwen, veiligheid, continuïteit en herstel waar nodig. Deze mediations vragen om specifieke expertise in de internationale (financiële) context van multinationals en (internationale) NGOs.

Restorative justice

Mediation in het strafrecht is nieuw in Nederland. Het huidige strafrechtsysteem is gestoeld op drie pijlers: straffen, preventie en herstel. Om meer recht te doen aan de pijler van herstel is de mogelijkheid van mediation in het strafproces (restorative justice) ingevoerd. Sinds februari 2014 is er een pilot gestart waarbij zowel verdachten als slachtoffers kunnen worden doorverwezen naar mediation. Politie, advocaten, officieren van justitie en rechters zijn de verwijzers in strafzaken. In strafmediation gaat het niet zo zeer om de bewijsvoering, maar meer om de vraag wat nodig is om verder te kunnen gaan. Het gaat bijvoorbeeld om excuses, vergeving, schadevergoeding, erkenning of goede afspraken over hulpverlening of hoe met elkaar om te gaan in de toekomst.